Família: Erebidae      |     Espécie: Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 28.10.2019

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 21.04.2015

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Minho 08.08.2018

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 29.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa (ovos)
Phragmatobia fuliginosa (ovos)

Algarve 14.06.2017

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa (ovos)
Phragmatobia fuliginosa (ovos)

Algarve 18.06.2017

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 31.05.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 03.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 03.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 06.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 06.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 06.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 06.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 10.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 10.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 12.06.2020

press to zoom
Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa

Algarve 26.06.2020

press to zoom

 Ana Valadares

    ALGARVIADA DE INSETOS